Project information
Inovace předmětů v rámci studijního oboru Finance v magisterském studijním programu Finance a účetnictví (IPSOF)

Project Identification
MUNI/FR/1152/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace 3 stěžejních předmětů vyučovaných na ESF MU v rámci specializace Finanční trhy a investice - obor Finance (předměty Analýza cenných papírů 1, Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích a Finanční deriváty - mateřský obor i na PřF). Projekt reaguje na nové trendy v oblasti financí, umožní studentům rozšířit i prohloubit odborné znalosti a dovednosti potřebné nejen při poskytování investičních služeb, ale i při výkonu dalších činností na finančním trhu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info