Project information
Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní integrace Evropské unie

Investor logo
Project Identification
GA18-05612S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Hlavním cílem projektu je analyzovat, jak státy střední a východní Evropy, konkrétně státy V4
(Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), přispívají k procesu vícerychlostní integrace v EU. Konkrétně bude hledána odpověď na otázku, zda tyto čtyři země (ať již samostatně či jako skupina) přispívají k „rozmělňování“ integračního procesu z hlediska jejich reálného chování v institucích EU, a zda z pohledu ostatních členských států vytvářejí a prosazují jako „promotéři“ vícerychlostní integrace konkurenční vize a scénáře vývoje EU. Náš projekt tak přispívá k empiricky zaměřenému výzkumu problematiky diferencované integrace se zvláštním hlediskem na roli regionální spolupráce v tomto fenoménu. Takto koncipované analýzy jsou stále – v porovnání s teoretickým a normativním směrem výzkumu – řídké. Hlavními výstupy projektu budou 3 články Jimp zabývající se přístupem studovaných států k vícerychlostní integraci a jejich postoji v Radě EU z pohledu ostatních členských zemí. K dalším výstupům patří především 2 články Jsc zaměřující se na prezentaci dílčích výsledků výzkumu.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info