Project information

Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie

Investor logo
Project Identification
GA18-08512S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je ověření účinnosti psychoterapie v léčbě tzv. medicínsky nevysvětlených tělesných symptomů (MUPS) a zkoumání psychologických mechanismů, které navozují psychoterapeutickou změnu. Projekt sestává ze tří modulů. V rámci prvního modulu proběhne naturalistická studie s vnitrosubjektovým plánem zaměřená na zjištění účinnosti skupinové psychoterapie v léčbě MUPS a na testování doposud známých mediátorů psychoterapeutické změny. Data budou sbírána pomocí sebeposuzovacích škál v rámci denních stacionářů na čtyřech klinických pracovištích. V rámci druhého modulu proběhne kvalitativní studie, jejímž cílem je na základě zkušenosti psychoterapeutů odvodit další pravděpodobné mechanismy terapeutické změny a principy účinné psychoterapeutické léčby MUPS. V rámci třetího modulu pak proběhne kvalitativní studie zaměřená na účinné psychoterapeutické faktory a proces terapeutické změny z pohledu pacientů.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info