Project information

Project information
Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka

Investor logo
Project Identification
GA18-23891S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Tento projekt je interdisciplinárně zaměřen, neboť zasahuje do tří příbuzných oborů, a to
komputační lingvistiky, logiky a umělé inteligence. Soustředíme se na dva hlavní problémy,
které dosud nejsou uspokojivě řešeny v současných systémech určených pro získávání znalostí
z textů. Za prvé, dostatečně přesná lingvistická a logická analýza otázek a příslušných textů je
nutnou podmínkou pro získávání adekvátních odpovědí. Za tím účelem aplikujeme procedurální
sémantiku Transparentní intenisonální logiky (TIL), která umožňuje rozlišovat tři druhy kontextu,
ve kterém se může daný výraz vyskytovat, a to extensionální, intensionální a hyperintensionální.
Definice tří druhů kontextu nám umožnila navrhnout extensionální logiku hyperintensí, ve které
jsou všechna extensionální pravidla usuzování platná ve všech kontextech. Za druhé, tuto teorii
využijeme k získávání inferenčních znalostí z explicitních znalostí zakódovaných v rozsáhlých
bázích textů v přirozeném jazyce tak, aby systém poskytoval inteligentní odpovědi na otázky.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info