Project information

Project information
Quantitative phase microscopy for 3D qualitative characterization of cancer cells

Investor logo
Project Identification
GA18-24089S
Project Period
1/2018 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt je zaměřen na výzkum mikroskopických metod založených na simultánním kvantitativním fázovém zobrazování a mechanické stimulaci živých buněk pro vyhodnocení jejich biomechanických vlastností. Navrhované metody umožní kvantitativní zobrazování buněk v dynamických studiích celulární morfologie a tuhosti potřebné v onkologickém výzkumu.
Zobrazovací systém bude těžit z nejnovějších poznatků v kvantitativního fázového zobrazování, tj. difrakční fázové mikroskopii a digitální off-axis holografické mikroskopii. Zobrazovací systém bude použit během mechanické stimulace buněk realizované pomocí: 1) ultrazvukového vlnění a 2) smykového napětí. Projekt zahrnuje výzkum nových algoritmů pro zpracování zaznamenaných sekvencí obrazů. Nové zobrazovací techniky budou porovnány s tradiční konfokální mikroskopií a mikroskopií atomárních sil. Navrhované metody budou experimentálně vyhodnoceny a verifikovány v experimentech s nádorovými buňkami. Výsledky projektu přispějí
k pochopení specifických zobrazovacích metodik využitelných v živých vědách.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info