Project information

Project information
Odborná exkurze "Psaní v němčině jako v cizím nebo v druhém jazyce"

Project Identification
81p13
Project Period
3/2018 - 6/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Dovednost "psaní" je integrální součástí výuky cizího jazyka i procesu učení se cizímu jazyku. Pro studenty němčiny jako cizího jazyka vyplývá řada otázek, jelikož i koncepce výuky se rozcházejí.
Návštěva konference ÖDaF, která je zaměřena právě na tuto problematiku, by měla umožnit českým studentům ve spolupráci s rakouskými studenty získat jak další kompetence pro jejich budoucí povolání, tak i nové didaktické podněty pro plánování výuky. Společná návštěva konference českými a rakouskými studenty mimo jiné představuje jedinečný způsob, jak se seznámit s možnostmi dalšího vzdělávání a výměny zkušeností i poznatků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info