Project information

Project information
Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí (DEMOS)

Investor logo
Project Identification
TL01000130
Project Period
3/2018 - 2/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Cílem projektu je vytvořit systém, do kterého by uživatelé mohli zadávat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy ad.) a výsledky sdílet. Umožní záznamy opravovat a doplňovat a bude dostatečně uživatelsky komfortní, aby bylo zadávání co nejpohodlnější. Nelze předpokládat, že bude možné z matriky vždy přepsat všechny záznamy najednou, je tedy nutné uchovat informaci o tom, jak velká část matriky už je přepsána. Pro tyto účely bude systém automatizovaně rozpoznávat pozici záznamů a jejich počet na jednotlivých stránkách matrik. Průběžně budou do systému dodávána verifikovaná data z předem vybraných serielních pramenů (včetně například souborů celých matrik či pozemkových knih) a před finálním zveřejněním databáze dojde k jejímu důkladnému testování a ladění. Systém umožní také co nejpřesnější generování rodokmenů či dalších dat pro historicko-statistický a demografický výzkum.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info