Project information
Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí ČNB (DICNB)

Project Identification
MUNI/A/1222/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ekonomická situace v Evropě a USA v posledních cca 10 letech přiměla většinu centrálních bank k používání nestandardních nástrojů měnové politiky. Devizové intervence jsou jedním z těchto měnověpolitických nástrojů. ČNB přistoupila k použití tohoto nástroje v letech 2013-2017. Mezi odbornou i laickou veřejností vzbudilo použití tohoto nástroje velmi rozsáhlé a kontroverzní diskuze. Vzniká potřeba jejich objektivního zhodnocení, účinnosti a dopadů na jednotlivé subjekty ekonomiky. Nedílnou součástí bude i stručný historický nástin těchto měnověpolitických nástrojů v minulosti (např. provedení dvojí devalvace československé koruny guvernérem NBČ prof. Karlem Englišem).

Cílem navrhovaného projektu je zhodnocení ekonomických a právních aspektů devizových intervencí ČNB. Vedle analýzy neprávních (zejména ekonomických) příčin provádění devizových intervencí se řešitelé zaměří i problematiku právní úpravy devizových intervencí.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info