Project information

Project information
COFOLA 2018 (COFOLA)

Project Identification
MUNI/B/1179/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference COFOLA 2018 je podpora mladých vědeckých pracovníků, právních vědců a jejich vědecké práce v oblasti právní vědy a právní praxe. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tím zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Přednášejícími na konferenci jsou nejen doktorští studenti, ale i odborníci z praxe z řad současných doktorských studentů nebo absolventů, advokátní koncipienti a advokáti, justiční čekatelé a asistenti soudců a další. Přínosem konference je propojování akademického prostředí s praxí.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info