Project information

Project information
Od konformace po biologické funkce proteinu HP1

Investor logo
Project Identification
GA18-07384S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Budeme specifikovat funkční vlastnosti HP1 při nero-diferenciaci nebo poškození DNA. Budeme charakterizovat typy HP1 proteinu a jejich domén pomocí FLIM-FRET a hmotnostní spektrometrie (HS). Výsledky HS, týkající se post-translačních modifikacích HP1, použijeme pro predikci HP1 konformace.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info