Project information
Trendy v populačním a prostorovém uspořádání společnosti (POPR)

Project Identification
MUNI/A/1074/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se pomocí kvalitativní a kvantitativní metodologie věnuje dvěma tématům – trendům v populačním chování a prostorovém uspořádání populace. V oblasti populačního chování chce studovat zejména fertilitní preference, v oblasti prostorového uspořádání společnosti se chce zaměřit primárně na roli prostorového plánování ve městech (a jiných útvarech).

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info