Project information
DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2018 (DOCEPA18)

Project Identification
MUNI/A/0939/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2018 je pokračováním předchozích realizovaných projektů pracoviště IVDMR:
1) Navazuje na předchozí projekt DOMOV, DOMOV2016 a DOMOV a CESTY 2017 v rámci kterého je realizován stejnojmenný longitudinální výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Výzkum probíhá online a sleduje rodiny od třetího trimestru těhotenství. Do současnosti bylo spuštěno osm vln testování (v třetím trimestru těhotenství, po porodu, ve 3, 6, 9, 12, 18 a 24 měsících věku dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV2018 bude sloužit k pokračování sběru dat (zahájení sběru dat v 36 měsících věku dítěte) a zejména k analýzám získaných dat. Soubor projektu DOMOV slouží jako základní soubor k náboru respondentek pro spin-off projekt "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě (GA16-11015S).
2) Navazuje na projekt SV z roku 2014 Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (MUNI/A/0947/2013), dále na projekt GAČR Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) a projekt SV DOMOV a CESTY 2017. Projekt bude zaměřen na další analýzy a publikaci zjištění z longitudinálního pětiletého rozsáhlého sledování vývojových trajektorií souboru mladých lidí ve věku mezi 18 – 29 lety, které bylo na pracovišti IVDMR realizováno v letech 2012 – 2016. Další částí bude také navazovat na projekt věnovaný občanské participaci dospívajících (Psychologické aspekty občanské participace adolescentů - GA14-20582S).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info