Project information
Sexualita: postoje a chování napříč generacemi

Project Identification
MUNI/A/1089/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Sexualita je jedním z nejběžnějších projevů člověka, který je po většinu života důležitý pro většinu lidí, a přesto je zároveň jedním z nejméně zkoumaných jevů v současných mezinárodních sociálních vědách. Smyslem našeho projektu je porozumět sociálním, kulturním, demografickým a ekonomickým faktorům, které zakládají rozdílnosti a disparity mezi lidmi (nejen) v České republice. Jde nám o zachycení sexuálního chování a postojů obyvatel všech generací: vedle žen a mužů v reprodukčním věku budeme zkoumat i sexualitu ve stáří, postoje k sexualitě dětí a sexualitu mladých lidí včetně možného rizikového chování a přenosu sexuálních infekcí. Dále se zaměříme na sexualitu v kontextu etnicity a podrobněji prozkoumáme socio-historický kontext ustavování genderu. Tento projekt navazuje na a rozšiřuje náš loňský projekt SV.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info