Project information

Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci

Předkládaný projekt zastřešuje výzkumné aktivity deseti dílčích řešitelských týmů. Projekt se zaměřuje na relativně nové a nově zkoumané problémy veřejné politiky a sociální práce, a na jejich inovativní řešení. Zabývá se jak teoretickými aspekty těchto problémů a přístupů k jejich řešení, tak i jejich empirickým zkoumáním.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next