Project information

Současné trendy hudebně teoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (STHuTeVýZUŠČR)

Project Identification
MUNI/A/1068/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Základy uměleckého vzdělání poskytují v České republice základní umělecké školy. Aktivity ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém) předpokládají uplatnění praktických dovedností a teoretických znalostí, které ve vzájemné součinnosti působí na rozvoj uměleckých schopností dětí a mládeže a vytvářejí předpoklady pro jejich úspěšnou realizaci, byť na elementární úrovni. Katedra hudební výchovy PdF MU zaměřuje své výzkumné šetření na charakter a úroveň hudebně teoretické výuky v hudebním oboru českých ZUŠ. Většina uchazečů o studium učitelství v oboru Hudební výchova byla vzdělávána ve specializovaných uměleckých školách a úroveň jejich hudebně teoretických znalostí je mj. ověřována při přijímacích zkouškách na PdF. Ukazuje se, že stav vědomostí uchazečů má velmi kolísavý charakter, z hlediska dlouhodobého sledování bohužel zaznamenáváme spíše sestupnou tendenci. Výsledkem specifického výzkumu by mělo být zachycení současného stavu hudebně teoretického vzdělávání v ZUŠ, charakteristika vzdělávacího trendu v této oblasti a návrhy optimalizačních řešení.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info