Project information

Hudební dílny pro seniory v renesanční Telči (HUSERTE)

Project Identification
48-11547/2017
Project Period
5/2018 - 10/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je prohloubení a rozšíření dosavadních znalostí seniorů o hudbě a zlepšení dovedností ve hře na hudební nástroj případně osvojení základů hlasové techniky. Podstatným cílem je i zvýšení motivace seniorů k zájmu o hudební aktivity. Výsledkem hudebního kurzu by mělo být také zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, popř. i zmírnění alergických či astmatických obtíží, podpora psychomotorické koordinace seniorů.