Project information

Reakce neuronální populace hipokampu na stereotaktickou radioterapii extratemporálních mozkových metastáz: vliv na neurokognitivní funkce a zachování kvality života

Project Identification
NV18-03-00469
Project Period
5/2018 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

V léčbě mozkových metastáz (mMTS) je kladen čím dál větší důraz na kvalitu života. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie (SRT/SRS) mMTS je moderní technika, která kromě
excelentní lokální kontroly nabízí méně nežádoucích účinků včetně zhoršení neurokognice. Náš unikátní výzkum využívající MR spektroskopii prokázal negativní vliv klasické celomozkové radioterapie na hipokampální koncentraci neuronálního markeru N-acetylaspartátu a současné snížení verbální paměti. Úbytek hipokampálních neuronálních kmenových buněk je nejčastěji uváděn jako patofyziologický podklad poradiační poruchy neurokognice. K plnému pochopení problematiky je nutné navázat studiem hipokampálních změn a poruch kognitivních funkcí po užití speciálních technik SRT/SRS s redukcí radiační zátěže hipokampů. V předkládaném projektu plánujeme měřit spektroskopický profil hippokampu po SRT/SRS mozkových metastáz. Projekt pomůže objasnit patofyziologii radiačního poškození kognice a snížení kvality života a přispěje tím k vývoji nových ozařovacích technik pro personalizovaný přístup k onkologickým pacientům.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info