Informace o projektu

Informace o projektu
Reakce neuronální populace hipokampu na stereotaktickou radioterapii extratemporálních mozkových metastáz: vliv na neurokognitivní funkce a zachování kvality života

Kód projektu
NV18-03-00469
Období řešení
5/2018 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

V léčbě mozkových metastáz (mMTS) je kladen čím dál větší důraz na kvalitu života. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie (SRT/SRS) mMTS je moderní technika, která kromě
excelentní lokální kontroly nabízí méně nežádoucích účinků včetně zhoršení neurokognice. Náš unikátní výzkum využívající MR spektroskopii prokázal negativní vliv klasické celomozkové radioterapie na hipokampální koncentraci neuronálního markeru N-acetylaspartátu a současné snížení verbální paměti. Úbytek hipokampálních neuronálních kmenových buněk je nejčastěji uváděn jako patofyziologický podklad poradiační poruchy neurokognice. K plnému pochopení problematiky je nutné navázat studiem hipokampálních změn a poruch kognitivních funkcí po užití speciálních technik SRT/SRS s redukcí radiační zátěže hipokampů. V předkládaném projektu plánujeme měřit spektroskopický profil hippokampu po SRT/SRS mozkových metastáz. Projekt pomůže objasnit patofyziologii radiačního poškození kognice a snížení kvality života a přispěje tím k vývoji nových ozařovacích technik pro personalizovaný přístup k onkologickým pacientům.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info