Project information

Podpora rozvoje školství na Ukrajině (2018)

Project Identification
25-ČRA18-05_01
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Development Agency
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu „Podpora školství na Ukrajině“ je prostřednictvím sdílení českých zkušeností přispět k rozvoji vysokého školství a vzdělávacích institucí na Ukrajině.
První komponenta projektu je zaměřena na rozvoj kapacit Institutu pro analýzu ve vzdělávání v oblasti mezinárodních šetření a využití kvalitativních indikátorů v pedagogickém výzkumu.
Druhá komponenta se orientuje na posílení spolupráce mezi Českou konferencí rektorů a Svazem rektorů vysokých škol Ukrajiny a sdílení dobré praxe v oblasti studentské samosprávy a participaci studentů na chodu univerzit.
V rámci třetí komponenty probíhá na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově bloková výuka předmětu „Dramatická výchova“, realizovaná experty z Masarykovy univerzity.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info