Project information
Finální profilace vysoce účinných a selektivních inhibitorů proteinových kináz CLK a CK1

Project Identification
MUNI/E/0456/2018
Project Period
5/2018 - 4/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplní projektu je zejména dotestování (formou externí placené služby, viz níže) dvou chemicky rozdílných tříd vysoce účinných a selektivních inhibitorů terapeuticky relevantních proteinových kináz, které jsme nedávno vyvinuli:
1. Inhibitory CLK kináz na bázi furo[3,2-b)pyridinu.
2. Inhibitory CK1 kináz s 4-(imidazolyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridinovým centrálním farmakoforem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info