Project information

Project information
Mentor sportovní kariéry

Project Identification
MUNI/51/04/2018
Project Period
6/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkum navazuje na projekt specifického výzkumu realizovaného v r. 2017, jehož výsledkem bylo definování psychosociálních proměnných, které jsou ve vztahu ke zvládnuté či nezvládnuté involuci ve fázi ukončení sportovní kariéry a transferu do běžného života po etapě vrcholového sportu.
Výsledky předchozího výzkumu ukázaly, že vnímání řešit duální kariéru při sportovní kariéře je u sportovců, v managementech v daném sportu či klubu nedostatečné, ve většině případů zcela chybí. Sportovci v námi sledovaných sportech odpovídali na otázky o dostupnosti informací k duální kariéře a zvládnutí Involuce bez znalostí této problematiky s negativními dopady na jejich psychiku a také samotnou sportovní výkonost. Povědomost o možnostech řešení Involuce a přípravy přechodu do po-sportovní kariéry je v naší republice nízká, nedostatečná i z pohledu vedení klubů, sportovních týmů.
Z výsledků projektů „Život bývalého sportovce po vrcholové kariéře“ I. a II. vyhodnocujeme, že chybí výchovně - vzdělávací systém, program pro sportovce, trenéry, manažéry sportovních klubů, týmů. Pro řešení této situace navrhujeme vytvořit a ověřit program „Mentor sportovní kariéry“ a ten během výzkumu aplikovat ve spolupráci s vrcholovými sportovci, kteří jsou stále ještě aktivními, ale již v etapě involuční. Výstupem by byl sylab s materiály podporující tento vzdělávací program.
Na základě argumentací ve zpětných vazbách tedy náš projekt předpokládá přenos do praxe s cílem ovlivnit politiky klubů, trenérských studií a vnímání či chování samotných sportovců již v před-involuční etapě.
Jedná se o týmový projekt 3 kateder FSpS MU – centra univerzitního sportu, katedry společenských věd a managementu a katedry sportovních her. Učitelé, kteří mají osobní zkušeností z prostředí daného sportu, budou v této fázi projektu pracovat jako mentoři – koučové sportovní kariéry se zaměřením na etapu involuční a přechod do po – sportovní kariéry.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info