Project information
Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let.

Plošné analýzy zdravotně orientované zdatnosti u vybraných ročníků dětí mladšího školního věku, aplikovatelné pojišťovnami, kraji, obcemi a dalšími organizacemi při hodnocení efektivity strategických opatření podporujících zdraví na základě pohybových aktivit (PA) a současně z dlouhodobého hlediska aplikovatelné při hodnocení účinnosti v oblasti prevence výskytu civilizačních chorob.
Cílem projektu je deskripce aktuálního stavu a dynamika změn (v predefinovaných časových intervalech) vybraných aspektů PA, kognitivních funkcí a zdatnosti u dětí ve věku 10 – 11 let. Dalším cílem je identifikovat vliv sociálních, geografických a dalších faktorů, které mohou úroveň PA a zdatnosti ovlivnit.
Sekundárním cílem je vyšetřit případnou kauzalitu mezi sledovanými parametry.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info