Project information
Osoba třídní učitelky jako vazbová figura pro děti na začátku školní docházky (Třídní učitelka jako vazbová figura)

Project Identification
MUNI/23/0535/2018
Project Period
5/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Záměrem tohoto projektu je zmapovat, jak třídní učitelky na prvním stupni základní školy přemýšlí o potřebách svých žáků, a jak na ně v praxi reagují. V projektu se soustředíme na ty učitelky, které se domnívají, že budování vztahu se žáky je přinejmenším stejně důležité jako předávání znalostí. Základním východiskem je teorie citové vazby a v ní popsaný behaviorální systém pečujícího chování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info