Project information

Project information
Hydrotermální potenciál oblasti (HTPO)

Investor logo

Náplní projektu je zjistit pomocí geologických, hydrogeologických a geofyzikálních metod charakter a původ termálních vod ve zkoumané oblasti Laa an der Thaya-Pasohlávky. Termální vody ve studované oblasti mohou být několikerého původu. Může se jednat o vody tzv. fosilní, které se neobnovují. Druhou eventualitou je, že se jedná o vody, které se infiltrací průběžně doplňují. Zjištění původu vod příp. rychlosti jejich doplňování a dále posouzení možných rizik této geotermální struktury bude mít zásadní dopad pro doporučení variant jejich dalšího využívání. V případě, že se při řešení projektu zjistí, že se vody v dostatečné míře obnovují, může se jednat o obnovitelný zdroj energie, jehož využití bude mít výrazný ekologický dopad na zájmový region.

Řešení navrhovaného projektu se budou účastnit 3 subjekty - MU v roli LeadPartnera a dále 2 partnerské organizace z Rakouska (ZAMG a GBA). Všechny subjekty počítají s kofinancováním (10%) i předfinancováním projektu v případě, že bude vybrán k podpoře z OP AT-CZ.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info