Project information

Komercionalizace technologie přípravy ultraostrých plazmonických hrotů pro posílenou Ramanovu spektroskopii (Plazmonické hroty pro TERS)

Project Identification
MUNI/31/67829/2018
Project Period
10/2018 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem projektu je příprava škálovatelné technologie výroby STM hrotů, umožňující naladění rezonance (její síly a/nebo polohy) podle požadavku zákazníka; součástí projektu je také zajištění časové stability vyrobených hrotů a dosažení atomárního rozlišení při jejich použití v rámci podložního STM. Komerční potenciál uvedené technologie spočívá ve skutečnosti, že naladění rezonance přináší řádové zlepšení detekčních limitů při použití hrotu v rámci TERS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info