Project information
Mezinárodní studentská soutěž MUNISS 2018/2019 (MUNISS 2018/2019)

Project Identification
MUNISS2018/2019
Project Period
10/2018 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Technische Universität Wien
Slovenská technická univerzita

Cíl projektu předkládaného pro akademický rok 2018/2019 zůstává stejný jako v předchozích ročnících: „využívat energii a kreativitu vysokoškolských studentů ve prospěch města Brna a jeho obyvatel“. Formou tohoto využití bude soutěž meziuniverzitně sestavených studentských týmů, které budou zpracovávat své práce na řešení problémů zadaných statutárním městem Brnem. Do připravovaného ročníku se má zapojit město Bratislava a tamní Slovenská technická univerzita. Zapojení města Vídeň a Technické univerzity ve Vídni je prozatím stále v jednání. V Bratislavě a případně i ve Vídni poběží MUNISS jako paralelní projekt s vlastním, odděleným, lokálním rozpočtem financovaným místní samosprávou.
Pro každé ze zapojených měst se bude zpracovávat jedno téma zadané místní samosprávou a v každém městě by se k tomuto tématu měli sestavit až tři studentské týmy. Tyto týmy mají mít multioborové složení. V plánu je také uspořádání workshopů, díky kterým by mělo dojít zejména k přenosu nápadů a případných řešení mezi studenty ze zapojených měst.
V úvodu soutěže bude spuštěna kampaň na nábor studentů do projektu. Ze zájemců budou složeny tři lokální týmy a pro každý tým bude určen jeden vedoucí. Tyto tři sestavné týmy budou mezi sebou vzájemně soupeřit o to, komu se podaří vypracovat nejlepší řešení zadaného tématu. Týmy budou pracovat pod dohleden lektora a za pomoci odborných konzultantů a expertů. Výsledné práce budou studentskými týmy odevzdány do předem určeného data a následně ohodnoceny a posouzeny trojčlennou hodnotící komisí. Týmy, jejichž práce budou vyhodnoceny jako nejlepší, budou mít možnost dopracovat své práce do výsledné finální podoby, která bude zahrnovat zejména připomínky a komentáře hodnotitelů. Výsledné práce budou předány zástupcům města Brna a město je bude moci plně využít pro své potřeby.
Do projektu se mohou v Brně zapojit studenti a pracovníci Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Formou mezinárodní spolupráce a za pomoci ideového workshopu by mělo dojít i k transferu znalostí od studentů a pracovníků Slovenské technické univerzity v Bratislavě a případě i Technické univerzity ve Vídni a využití tak mezinárodní spolupráce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info