Project information

Project information
Fungující a efektivní řízení znalostí v projektech (KNOWMAN PRO)

Investor logo
Project Identification
TL02000304
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Project Website
http://pkm.econ.muni.cz/en
Cooperating Organization
InQool a.s.
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.

Záměrem je kvalitní prací se znalostmi přispět k intenzivnímu růstu malých a středních organizací a tím zvýšit přínos pro společnost. Cílem projektu je na základě výzkumu do tří let vyvinout řešení, které zvýší a zefektivní přenos znalostí v MSP. V první fázi projektu bude vytvořen kalkulátor efektivnosti sdílení znalostí. Po zadání vstupních údajů ukáže náklady způsobené nepřenášením projektových znalostí a tím i závažnost problému pro danou organizaci. Následně bude na základě multidisciplinárního výzkumu vytvořena sada pro sdílení znalostí – Project Knowledge Sharing Kit. Implementace této sady v organizaci přispěje k efektivnější práci se znalostmi v projektech a vyšší výkonnosti. Obě vytvořené komponenty budou veřejně dostupné se záměrem zvýšit znalostní potenciál ekonomiky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info