Project information

Fungující a efektivní řízení znalostí v projektech (KNOWMAN PRO)

Investor logo
Project Identification
TL02000304
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Project Website
http://pkm.econ.muni.cz/en
Cooperating Organization
InQool a.s.
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.

Záměrem je kvalitní prací se znalostmi přispět k intenzivnímu růstu malých a středních organizací a tím zvýšit přínos pro společnost. Cílem projektu je na základě výzkumu do tří let vyvinout řešení, které zvýší a zefektivní přenos znalostí v MSP. V první fázi projektu bude vytvořen kalkulátor efektivnosti sdílení znalostí. Po zadání vstupních údajů ukáže náklady způsobené nepřenášením projektových znalostí a tím i závažnost problému pro danou organizaci. Následně bude na základě multidisciplinárního výzkumu vytvořena sada pro sdílení znalostí – Project Knowledge Sharing Kit. Implementace této sady v organizaci přispěje k efektivnější práci se znalostmi v projektech a vyšší výkonnosti. Obě vytvořené komponenty budou veřejně dostupné se záměrem zvýšit znalostní potenciál ekonomiky.

Publications

Total number of publications: 1