Project information

Project information
Efektivní charakterizace tříd konečných pologrup a formálních jazyků

Investor logo
Project Identification
GA19-12790S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je získat výsledky směřující k vyřešení významných otázek v teorii regulárních jazyků a konečných pologrup, kterými jsou rozhodnutelnost zřetězovacích hierarchií regulárních jazyků, alternativní popisy důležitých pseudovariet pologrup a základní otázky teorie pseudovariet. Tohoto cíle hodláme dosáhnout použitím rozličných algebraických a kombinatorických technik, a to především konečné univerzální algebry, rovnostních teorií, konečných a prokonečných uspořádaných pologrup a kombinatorickou manipulací s termy. Na základě našich dřívějších výsledků budeme tyto matematické techniky dále rozpracovávat se zřetelem na možné aplikace na další otázky studované v teorii formálních jazyků. Výstupem budou odborné publikace, které budou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích teoretické informatiky a publikovány v uznávaných matematických časopisech.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info