Project information

Project information
Geometrické struktury, diferenciální operátory a symetrie (GSDOS)

Investor logo
Project Identification
GA19-06357S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Koncepční přístup ke geometriím na hladkých varietách je založen na pojmu symetrie. To vede ke konceptu invariantních diferenciálních operátorů (a příslušných invariantních systémů PDR) kompatibilních s danou geometrií. Příkladem je Laplaceův operátor a jeho konformně invariantní verze. Konformní geometrie patří do velké třídy struktur známé jako parabolické geometrie s široce (ale uniformně) vybudovaným invariantním počtem. Jinou důležitou parabolickou strukturou je projektivní geometrie (zadaná vhodnou třídou křivek). Plánujeme studovat geometrické vlastnosti kontrolované invariantními operátory se speciálním zaměřením na přeurčené operátory. Specificky budeme zkoumat vlastnosti infinitesimálních symetrií, vztahy mezi metrickými, konformními a projektivními strukturami, vyšší symetrie Laplaceova (nebo Dirakova) operátoru a související otázky týkající se obrazu invariantních operátorů a dále operátory vycházející z Poincare-Einsteinovy metriky atd. Kombinací geometrického a Lieovského přístupu s teorií PDR plánujeme získat nové výsledky.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info