Project information

Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice

Project Identification
QK1920163
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague
Forestry and Game Management Research Institute
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil

Předmětem řešení projektu je: i) shromáždění dostupných databází chemických vlastností ČR z aktuálních průzkumů (od roku 2000), ii) harmonizace dat získaných různými metodami odběrů a chemických analýz, iii) tvorba a verifikace prostorových modelů pro mapování vlastností lesních půd, iv) tvorba tematických map vlastností lesních půd, v) návrh metodiky harmonizovaného průzkumu lesních půd v České republice.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info