Project information

Project information
Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Project Identification
19-14575Y (kod CEP: GJ19-14575Y)
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Post-faktuální politika se v posledních letech stává stále více součástí politické a společenské reality. Projekt zkoumá mediální prezentaci a politizaci tématu migrace na příkladu uprchlické krize, a to v kontextu post-faktuálního diskurzu v České republice a Rakousku. Projekt se skládá ze dvou částí: 1) zkoumání viditelnosti a obsahu post-faktuálních vyjádření (požadavků) a identifikace hlavních aktérů, kteří šíří tyto požadavky; 2) analýza vlivu politických a diskurzivních příležitostí na využívaní těchto požadavků, konkrétně na frekvenci a podobu diskurzu. Cílem projektu je komparace komunikace v mainstreamových a alternativních médiích a na sociálních sítích ve dvou zemích střední Evropy s odlišným politickým, společenským, ekonomickým a historickým kontextem. Přínosem projektu je komplexní analýza vznášení post-faktuálních požadavků o migraci s využitím metod výzkumu zahrnujících jak detailní kvalitativní analýzu charakteru komunikace zkoumaných aktérů, tak kvantitativní analýzu dat vysvětlujících rozdíly mezi zkoumanými zeměmi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info