Project information

Project information
Ortogonalizace metabolismu sacharidů v bakteriálním šasi Pseudomonas putida EM42 pro ko-utilizaci cukrů z rostlinné biomasy

Project Identification
GJ19-06511Y
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Sacharidy a aromatické uhlovodíky získané z obnovitelné lignocelulózy (rostlinné biomasy) mohou sloužit jako levné substráty pro biotechnologickou produkci látek s přidanou hodnotou. Dobře charakterizovaných mikroorganismů, které by mohly efektivně katalyzovat tyto přeměny, se však stále nedostává. Pseudomonas putida KT2440 je bezpečná, robustní, původem půdní bakterie, nejdůkladněji prozkoumaná pseudomonáda známá vysokou odolností ke stresům. Tento kmen byl již využit pro produkci cenných látek z glukosy a ligninových arenů. Jeho potenciál pro zužitkování dalších produktů řízeného rozkladu lignocelulózy je však limitován absencí vhodných katabolických drah. V navrhovaném projektu využijeme nejnovější nástroje a postupy metabolického inženýrství a syntetické biologie pro bezprecedentní přestavbu katabolismu sacharidů v kmeni P. putida EM42, což je P. putida KT2440 s redukovaným genomem a lepšími fyziologickými vlastnostmi. Výsledná rekombinantní bakterie bude sloužit jako nová mikrobiální platforma pro paralelní utilizaci hlavních sacharidů z rostlinné biomasy.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info