Project information

Project information
Inovace studijních materiálů předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly - rozšíření sbírky příkladů (Inovace sbírky IV054)

Project Identification
MUNI/FR/1192/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je rozšíření učebních materiálů - sbírky příkladů, která slouží jako základní podklad pro seminární cvičení a kterou studenti používají k přípravě na řešení náročných domácích úloh a také k lepšímu pochopení na přednáškách probírané látky.
Výstupem bude rozšíření sbírky příkladů o nové kapitoly a doplnění nových příkladů do existujících kapitol. Nové materiály budou nasazeny do výuky od semestru podzim 2019.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info