Project information

Inovace studijních materiálů předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly - rozšíření sbírky příkladů (Inovace sbírky IV054)

Project Identification
MUNI/FR/1192/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je rozšíření učebních materiálů - sbírky příkladů, která slouží jako základní podklad pro seminární cvičení a kterou studenti používají k přípravě na řešení náročných domácích úloh a také k lepšímu pochopení na přednáškách probírané látky.
Výstupem bude rozšíření sbírky příkladů o nové kapitoly a doplnění nových příkladů do existujících kapitol. Nové materiály budou nasazeny do výuky od semestru podzim 2019.