Project information

Výuka modelování komplexních systémů

Project Identification
MUNI/FR/1213/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je rozběhnutí kurzu modelování komplexních sociálních systémů. Studenti tak budou mít možnost vyzkoušet si a naučit se používat unikátní analytickou a výzkumnou metodu založenou na principech systémové dynamiky, která v nabídce doposud absentuje. Kurz bude vhodný pro všechny zájemce o obohacení svých metodologických dovedností, neboť metoda je široce uplatnitelná, nevyhraněná a zároveň je vhodná pro modelování právě těch systémů a problémů, se kterými se studenti setkávají.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info