Project information

Project information
Výstavba nového předmětu "Sociálněvědní výzkum v seniorských populacích" a zajištění jeho materiální základny (SVVS)

Project Identification
MUNI/FR/1466/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt přispěje k rozvoji výuky populačních studií a programu sociologie s důrazem na rozvoj metodologických dovedností budoucích absolventů sociologie a příbuzných disciplín. Kurz se zaměří na design, metodologii, analýzy a prezentaci sociologického výzkumu v seniorských, případně jinak obtížně dostupných populacích. Cílem projektu je reagovat na strategické priority Dlouhodobého záměru rozvoje MU 2.3 a 2.4 a posílit výuku zapojením odborníků z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info