Project information

Project information
Inovace výuky analýzy kvantitativních dat na katedře sociologie (INKVA)

Project Identification
MUNI/FR/1498/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt provede inovaci a rozšíření výuky metod statistické analýzy dat v rámci navazujícího magisterského studia sociologie na FSS MU. Inovovat budeme kurz SOC561 „Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné“, který několik let v řadě nebyl na katedře sociologie z kapacitních důvodů nabízen. Upravíme sylabus tak, aby zahrnoval nejnovější vývoj v této oblasti a adekvátně zohledňoval nové doporučované výpočetní postupy a softwarové možnosti. Pro cvičení v počítačové laboratoři připravíme

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info