Project information

EU v praxi: Čeští zemědělci a spotřebitelé v EU

Project Identification
MUNI/FR/1544/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vznik nového předmětu na oboru Evropská studia s názvem EU v praxi: Čeští zemědělci a spotřebitelé v EU. Po absolvování kurzu by měli studenti být schopni lépe chápat i sami analyzovat praktické fungování této unijní politiky i roli jednotlivých klíčových aktérů (zemědělci a jejich lobby, spotřebitelé, zástupci vlád, institucí EU atd.). Za tím účelem v kurzu vystoupí 5 expertů reprezentujících tyto aktéry z ČR i zahraničí.