Project information
Potní stěry v diagnostice zdravých nosičů mutace pro cystickou fibrózu (CFcarrier)

Project Identification
MUNI/A/1566/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem výzkumu je experimentálně ověřit a vyhodnoti schopnost potního stěru odlišit zdravé nosiče 1 mutace pro cystickou fibrózu od skutečně nemocných. Výzkum navazuje na projekt z roku 2018, kdy byla úspěšně zkoumána samotná metoda kožního stěru a následná analýza iontů kapilární elektroforézou bezkontaktní konduktometrickou detekcí a stanovení jejich vzájemného poměru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info