Project information

Inovace předmětu Biomechanika pohybového systému člověka (BIOMPOS)

Project Identification
MUNI/FR/1471/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Podstatou projektu je zinovovat materiální vybavení pro povinný předmět Biomechanika pohybového systému člověka - akcelerometrická zařízení a ve spolupráci s talentovanými studenty vytvořit podklady pro práci s nimi. V rámci seminářů budou studenti provádět praktická měření včetně vyhodnocení dat, přičemž využijí teoretické poznatky získané v přednáškách i dříve absolvovaném předmětu Biomechanika. Tato aktivita bude vykonávána v několikačlenných skupinách pro rozvoj týmové spolupráce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info