Project information
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2019

Project Identification
MUNI/A/1538/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt specifického výzkumu je zaměřen na rozvoj expertízy studentů PřF MU, a to především v doktorském studijním oboru Chemie životního prostředí v centru RECETOX (PřF MU) ale i dalších motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských programech. Zapojení studentů do výzkumu umožní získat chybějící vědecké poznatky (např. o chování, osudu a hladinách vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí a lidském organismu, a o možnostech jejich citlivých analýz). Tyto poznatky budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím (např. k přípravě environmentálních, expozičních a toxikokinetických modelů, k podpoře legislativy na ochranu prostředí a zdraví populace). Projekt dále podpoří zapojování studentů do vědecké komunity (zejm. podpora aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.) na mezinárodní úrovni. Výstupem projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a též studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info