Project information

Project information
Praktické úlohy v učebnici Brisk Guide to Mathematics (BriskGuide)

Project Identification
MUNI/FR/1448/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Anglická učebnice Brisk Guide to Mathematics obsahově úplně pokrývá studium v minoru matematiky. Ve spolupráci se studenty bude během roku 2019 provedena kompletní revize praktických úloh (cca 1000 stran textu) a hlavně bude podstatná část z nich paralelně převedena do formy zápisníku softwarového systému SAGE.
Kromě kontroly všech řešení budou výsledné zápisníky velmi užitečné pro studenty využívající učebnici.
Projekt navazuje na projekt MUNI/FR/1116/2017 (ID=39390).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info