Project information

Kauzální vlivy vybraných faktorů na hodnotu času (KVFVOT)

Project Identification
MUNI/A/1212/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hodnota (cestovního) času (VOT) je nezbytnou součástí dopravních modelů a vyhodnocování dopravních projektů a politik, proto se jedná o jeden z nejdůležitějších parametrů dopravní ekonomie. Dosavadní studie odhalily systematické rozdíly v hodnotě času v závislosti na dopravním módu, účelu cesty, sociodemografických charakteristikách či časových složkách dané cesty (např. doba čekání vs. doba strávená v dopravním módu). Taktéž se zdá, že zdroj dat (stated preference (SP) vs. revealed preference (RP) data) ovlivňuje hodnotu času. Cílem projektu je provedení ekonomického experimentu za účelem odhadnutí hodnoty času, jehož nastavení se bude mezi jednotlivými sezeními lišit tak, abychom mohli prozkoumat kauzální vlivy vybraných faktorů diskutovaných v literatuře.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info