Project information

Inovace předmětu Školní biologické pokusy v souladu s kurikulárními dokumenty (biologicke pokusy a kurikulum)

Project Identification
MUNI/FR/1284/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Součástí výuky přírodopisu na ZŠ jsou pozorování a pokusy, kterým je v RVP ZV věnován samostatný tematický celek Praktické poznávání přírody. Během své pregraduální přípravy se s nimi studenti Učitelství přírodopisu seznamují v povinném předmětu Školní biologické pokusy. Aktuálně používané náměty jsou zastaralé a neodpovídají nejnovějším kurikulárním dokumentům. Je třeba provést analýzu kurikulárních dokumentů, vytipovat nové náměty korespondující s učivem a pilotně je ověřit ve výuce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info