Informace o projektu

Inovace předmětu Školní biologické pokusy v souladu s kurikulárními dokumenty (biologicke pokusy a kurikulum)

Kód projektu
MUNI/FR/1284/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Součástí výuky přírodopisu na ZŠ jsou pozorování a pokusy, kterým je v RVP ZV věnován samostatný tematický celek Praktické poznávání přírody. Během své pregraduální přípravy se s nimi studenti Učitelství přírodopisu seznamují v povinném předmětu Školní biologické pokusy. Aktuálně používané náměty jsou zastaralé a neodpovídají nejnovějším kurikulárním dokumentům. Je třeba provést analýzu kurikulárních dokumentů, vytipovat nové náměty korespondující s učivem a pilotně je ověřit ve výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info