Project information
Španělská lexikografie jako součást akademického kurikula programů Španělský jazyk a literatura (Bc/NMgr): dějiny, současnost a společenské souvislosti

Project Identification
MUNI/FR/1014/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovovat již existující kurz Úvod do španělské lexikografie a orientovat jej více na práci s elektronickými slovníky a korpusy španělštiny tak, aby co nejlépe vycházel vstříc potřebám a zájmům cílové skupiny, studentům Bc a NMgr programu Španělského jazyka a literatura, při jejich studiu i v dalším profesním životě. Součástí projektu je také aktivní zapojení doktorských studentů do výuky a zapojení odborníků z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info