Project information

Project information
Ultrastrukturní znaky kvality lidských oocytů. (lidské oocyty)

Project Identification
GJ19-14990Y
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kvalita vajíčka je zásadním předpokladem pro správný vývoj embrya. Omezená vývojová schopnost lidských vajíček představuje zásadní překážku přirozeného početí a příčinu ženské neplodnosti. Při neznalosti detailní vnitrobuněčné morfologie je však kvalita vajíček jen těžko postižitelná. Cílem této práce je systematické prostudování ultrastrukturní morfologie lidských oocytů vysoké biologické kvality, jenž umožní pochopit strukturních povahu změn podmiňujících nabití jejich vývojového potenciálu. S pomocí pokročilých technik elektronové mikroskopie provedeme kvalitativní a kvantitativní analýzu trojrozměrné organizace a distribuce organel během meiotické maturace oocytů. Dále budeme zkoumat funkční dynamiku těchto strukturních přestaveb a dopad kultivačních podmínek na vnitrobuněčnou morfologii vajíčka. Podrobný popis morfologie oocytů, včetně častých cytoplasmatických abnormalit, nejen přispěje k pochopení ultrastrukturálních zvláštností lidských oocytů, ale poskytne i vědecký základ pro hodnocení kvality vajíček použivaných pro asistovanou reprodukci.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info