Project information
Characterization of the molecular mechanisms of the human adenosine demethylases

Investor logo
Project Identification
GA19-21829S (kod CEP: GA19-21829S)
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

N6-methyladenosine (m6A) je nejčastější interní modifikace eukaryotických mRNA. Tato modifikace má potenciál regulovat řadu funkcí mRNA. Faktory, které se účastní metylace, jejího rozpoznání a také odstranění jednak ovlivňují téměř všechny aspekty životního cyklu mRNA, a také řadu dalších buněčných, vývojových pochodů a onemocnění. Přes intenzivní výzkum, v tomto oboru existuje řada kontroverzních publikací a nedořešených otázek, zejména v oblasti demetyláz, tzv. "eraserů". Obě známé demetylázy FTO a ALKBH5 mají funkci v procesování mRNA, ale princip jejich účinku nebyl dosud vysvětlen. Navíc stále existují nejasnosti, jaké různé modifikace a nukleotidy dokáže FTO demodifikovat in vivo. Tento projekt si klade za cíl odpovědět na tyto důležité otázky. Zahrnuje studium mechanismu FTO v procesování mRNA, důkladné testování jeho aktivity a studium funkce pomocí odhalení interakčních partnerů in vivo.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info