Project information

Project information
Organizace náboženského prostoru ve věku médií: Sociální vazby, afiliace a náboženská identita v proměnách sociální komunikace

Project Identification
MUNI/21/FUJ/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je založen na předpokladu, že medializovaná komunikace, která do značné míry nahradila sociální komunikaci a interakci tváří v tvář, zásadním způsobem proměnila náboženský prostor moderních společností. Pokud dochází k poklesu významu institucionalizovaných náboženství s exkluzivním členstvím a narůstá význam individuálních forem "duchovního hledání", je to do značné míry v důsledku rozšíření komunikace zprostředkovávané médii. Projekt si dává za cíl zmapovat základní formy organizování náboženského života v takto změněném sociálním prostoru a sledovat, jak se proměňují významy a podoby komunit, členství a utváření náboženských identit v souvislosti s formami a rozsahem sociální komunikace a interakce. Jedná se o předvýzkum, který na základě sběru empirických dat v terénu povede k prozkoumání přínosu teoretických poznatků o roli médií v dnešní společnosti při studiu každodenní náboženské praxe a k dalšímu rozpracování empiricky ověřitelných hypotéz o vztahu mezi formami komunikace a organizací a podobou náboženského života. Projekt tak umožní překonat některé meze, které soudobému výzkumu kladou koncepty církve-sekty, "tradičních" a "nových" náboženství i pojem náboženství samotný, vyložit proměny religiozity v souvislosti s jinými zásadními společenskými proměnami a vyjasnit konkrétní vazby mezi nimi.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info