Project information

Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému

Investor logo
Project Identification
GA19-24724S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je výzkum polarizace veřejného mínění v ČR pomocí aplikace nové konceptualizace polarizace a nových měřících nástrojů konstruovaných k zachycení tohoto fenoménu ve vícestranickém systému. Dosavadní výzkum polarizace a s ním spojené nástroje totiž odpovídají kontextu bipolárního bipartismu v USA. Navrhované měřící nástroje chápou polarizaci jako vícedimenzionální koncept reflektující komplexitu politických postojů a sociálních vztahů ve společnosti. Kromě identifikace charakteru politické polarizace v ČR a identifikace polarizovaných skupin a polarizačních témat se projekt zabývá hlavním akcelerátorem polarizačních procesů – konzumací informací skrze sociální média. Sociální média a související jevy (selektivní expozice, ozvěnové komory, negativita a hrubost) posilují rozdělení společnosti. Projekt se zaměřuje na to, jak lidé na sociálních médiích zpracovávají informace, a na to, zda a jakým způsobem političtí aktéři sociální média využívají k polarizačnímu typu komunikace. Projekt přichází s komplexní studií polarizace veřejného mínění v ČR.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info