Project information
Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému

Investor logo
Project Identification
GA19-24724S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je výzkum polarizace veřejného mínění v ČR pomocí aplikace nové konceptualizace polarizace a nových měřících nástrojů konstruovaných k zachycení tohoto fenoménu ve vícestranickém systému. Dosavadní výzkum polarizace a s ním spojené nástroje totiž odpovídají kontextu bipolárního bipartismu v USA. Navrhované měřící nástroje chápou polarizaci jako vícedimenzionální koncept reflektující komplexitu politických postojů a sociálních vztahů ve společnosti. Kromě identifikace charakteru politické polarizace v ČR a identifikace polarizovaných skupin a polarizačních témat se projekt zabývá hlavním akcelerátorem polarizačních procesů – konzumací informací skrze sociální média. Sociální média a související jevy (selektivní expozice, ozvěnové komory, negativita a hrubost) posilují rozdělení společnosti. Projekt se zaměřuje na to, jak lidé na sociálních médiích zpracovávají informace, a na to, zda a jakým způsobem političtí aktéři sociální média využívají k polarizačnímu typu komunikace. Projekt přichází s komplexní studií polarizace veřejného mínění v ČR.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info