Project information

Project information
Nové trendy rozvoje venkova (NOTREROVE)

Project Identification
MUNI/FR/1243/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu NOTREROVE je inovace předmětu MPR_ROVE Rozvoj venkova prostřednictvím modernizace struktury a obsahu předmětu, vytvoření e-learningové podpory a zavedení nového konceptu výuky kombinující přednášky s aktivní diskusí studentů. Diskuse bude probíhat na základě nově vytvořených případových studií s využitím online softwaru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info